Död zon

Rymdvågorna reflekteras tillbaka mot jorden när de träffar jonosfären i en vinkel som är flackare än den så kallade kritiska vinkeln. När vågorna träffar jonosfären med en brantare vinkel än den kritiska sker det ingen reflektion utan vågorna passerar genom jonosfären och rakt ut i rymden. Beroende på hur stor den kritiska vinkeln är för tillfället, kommer därför reflekterade rymdvågor inte att höras förrän på ett visst avstånd bort från sändaren. Detta avstånd kallas för skip-avstånd.

Men sändarens markvåg har också ett visst täckningsområde och mellan detta och zonen där rymdvågen kan höras bildar en död zon så kallat skip zone.

Leave a Reply

Powered By Wordpress - Theme Provided By Wordpress Theme - technical college online