LF

LF, Low Frequency (långvåg), är radiofrekvenser mellan 30 och 300 kHz d.v.s. våglängder mellan 10 km och 1 km. På svenska används LF (lågfrekvens) ofta i en annan betydelse – en hörbar signal, till exempel den ljudsignal som en radiosignal förmedlar.

Leave a Reply

Powered By Wordpress - Theme Provided By Wordpress Theme - technical college online