Mellanfrekvens

Mellanfrekvens (MF) är en radiosignal efter omvandling i en superheterodynmottagare. På engelska heter det Intermediate frequency (IF). Mellanfrekvens används också som svensk motsvarighet till engelska Medium frequency (MF). Då är det ett av de grundläggande frekvensbanden som också kan kallas mellanvåg.

Leave a Reply

Powered By Wordpress - Theme Provided By Wordpress Theme - technical college online