Solfläckar 27-50 MHz

Solen har egenskapen att ha fläckar, dessa fläckar ökar och minskar i omfattning med 11 års perioder, alltså. vart 11 år inträffar ett maximum, och däremellan ett minima. Just nu vintern 2008 har vi ett minimum. Således kommer ett maximum att inträffa om c:a 5.5 år. Men redan om ett till två år har fläckarna sådan omfattning att de kraftigt påverkar vågutbredningen i området upp till c:a 50 MHz. Maximat brukar hålla i sig tre till fyra år för att de två till tre sista åren avta.

Frekvenserna 27-50 MHz påverkas sporadiskt, ju högre frekvens ju mer sporadiskt, med den egenheten att det inträffar när man som bäst behöver sin kommunikationsradio, då hela världen ibland tycks braka in i radioapparaten och ibland med så kraftiga signalstyrkor att lokal kommunikation störs ut på avstånd på mindre än någon km.

27 MHz Privatradiobandet, används för kommunikation av privatpersoner och stationer från flera delar av Europa och Baltikum kan höras kraftigt. Italien där inga radiolagar tycks existera brakar in med enorma signalstyrkor. Vidare hörs stationer från norra Sverige och Norge. Sporadiskt går signaler in ända från USA med flera länder långt bort.

Under de sista 20 åren har allt fler länder skaffat radio på dessa frekvensområden, och allt fler radiostationer hörs mellan 27-50 MHz.

Eftersom kommunikationsradioapparater på banden 27-50 MHz är relativt billiga säljs de i mycket stora antal för närvarande i länder som har stort behov av kommunikationsradio.

Man säga att förr var frekvenser över 30 MHz relativt tysta, skälet var att det inte fanns så många apparater i andra länder. Nu finns oändligt många stationer i drift och vågutbredningen kommer alltid att träffa rätt på några tusental.

Kommunikationsradio över 100 MHz påverkas inte av solfläcksmax.

Amatörradio på 28-29.7 MHz. utnyttjar man fenomenet med sporadiskt långa räckvidder, och ha radiokontakter med hela världen.

Amatörradio på 50 MHz. På 50-52 MHz. På detta band kan man få kontakter över hela världen under perioder med lite större solfläckar, bara det finns radiostationer så hörs signaler.

27 MHz bandet är en fullständig störningsmatta av radiostationer som hörs från 26 till över 28 MHz, även på amatörbandet

Man utnyttjar allt högre effekter för att få bra räckvidder t.ex. i Italien och andra länder i Europa, Baltikum m.fl. där slutsteg på minst 100 watt i detta frekvensområde blir allt större.

Leave a Reply

Powered By Wordpress - Theme Provided By Wordpress Theme - technical college online