Sporadiska E-skiktet

Den starkare solstrålningen under sommaren orsakar en kraftig jonisering i den lägre jonosfären än under vintermånaderna. Inom E-skiktet bildas då sporadiska tunna moln lika partier med mycket hög joniseringsgrad och stor reflektionsförmåga, och det kallar man då sporadiskt-E. Vågutbredningen via sporadiskt-E är mycket olika på olika latituder och är bäst omkring 40:e breddgraden. Man kan med sporadiskt-E uppnå långväga förbindelser.

Leave a Reply

Powered By Wordpress - Theme Provided By Wordpress Theme - technical college online